Aanbesteden (TenderNed)

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Daarvoor werken we samen met marktpartijen.

Op TenderNed kondigen we aanbestedingen voor opdrachten aan. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedende overheidsdiensten en ondernemingen. Om mee te dingen naar opdrachten kun u zich aanmelden op TenderNed. U kunt daar contractdocumenten downloaden en een zoekprofiel maken. Met dit zoekprofiel bent u meteen op de hoogte van nieuwe aanbestedingen.

Deelnemen via TenderNed

In deze animatievideo leggen we uit waar u rekening mee moet houden en hoe u zich moet voorbereiden als u wil deelnemen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf via TenderNed.

Inschrijven via Tenderned

Wil je deelnemen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf?
Dan schrijf je je in via Tenderned.nl.
Om te beginnen moet je over e-herkenning beschikken.
Daarnaast is deelnemen aan een aanbesteding een tijdrovende klus die precisie vergt.
En elke procedure is anders.
Lees je daarom grondig in om te voorkomen dat er dingen mis gaan.
Lees bij deelname grondig de aanbestedingsleidraad...
en zorg dat de documenten compleet zijn.
Zijn er nog derden of combinanten die documenten moeten indienen?
Zijn alle documenten ondertekend door de juiste, bevoegde personen?
En zijn alle documenten ook nog geldig?
Upload dan alles en vergeet niet om op “Verzenden” te drukken!
Uploaden kan even duren.
En te laat is ook echt te laat.
Bereid je daarom goed voor.
Lees de aanbestedingsleidraden op Tenderned en stel vragen bij onduidelijkheden.

Inkoopplanning

Periodiek publiceert het Rijksvastgoedbedrijf een inkoopplanning. In de inkoopplanning vindt u de verwachte aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf die nog níet op TenderNed staan. Hier in staat welke aanbestedingen gepland zijn, waar de werkzaamheden plaatsvinden en hoe groot deze bij benadering zijn.

De inkoopplanning is gebaseerd op de afspraken met de opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf.

Marktverkenningen en marktconsultaties.

Regelmatig raadplegen we de markt in de vorm van marktverkenningen en marktconsultaties. Daarbij gaan we in gesprek over de ambities, kansen, risico’s en optimale scope van de opdrachten. Op TenderNed vindt u alle aankondigingen.

Regels en documenten aanbesteden

  • Aanbestedingsreglement Werken ARW 2016
    Het Rijksvastgoedbedrijf is op grond van de Aanbestedingswet 2012 verplicht het ARW 2016 toe te passen bij aanbestedingen van opdrachten voor werken onder de Europese aanbestedingsdrempel. 

Het Rijksvastgoedbedrijf past het ARW 2016 in beginsel ook toe bij aanbestedingen van: 

  • opdrachten voor werken boven de Europese aanbestedingsdrempel; 
  • opdrachten voor leveringen en diensten die aan werken zijn gerelateerd, en 
  •  (voor zover mogelijk) opdrachten voor leveringen en diensten die niet aan werken zijn gerelateerd.