Windmolens & zonnepanelen op Rijksgrond

Voor de opwekking van hernieuwbare energie, zoals het plaatsen van windmolens en zonnepanelen, geeft het Rijksvastgoedbedrijf namens het Rijk gronden in gebruik aan derden. Dat kunnen ontwikkelaars zijn, maar ook bewonerscoöperaties of andere partijen. Zij doorlopen een openbare inschrijvingsprocedure.

Markt aan zet bij Drentse Zonneroute A37

Vergroot afbeelding
Beeld: RWS/Studio Marco Vermeulen/The Imagineers

Energie opwekken langs de snelweg met zonnepanelen in landschapskleuren. Het project langs de A37 in Drenthe is uniek in de wereld. Dus wil het Rijksvastgoedbedrijf samen met andere overheden van de markt weten wat de beste oplossingen zijn.

Lees meer

Marktconsultatie zonnepark: ‘feeling houden met de markt’

Vergroot afbeelding Kreekraksluizen Bufferbekken
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

Bijna 30 bedrijven bezochten de marktconsulatie voor het ‘Drijvend zonnepark Kreekraksluizen’ in Goes. Veel belangstelling en ook veel gedetailleerde vragen. ‘Het was kritisch op een opbouwende manier. En dat is precies wat we nodig hebben.’

Lees meer

Animatie ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’

Deze video is een animatie met de titel ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’

[start voice-over]

In ons Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van de elektriciteit in Nederland opgewekt moet worden via duurzame bronnen.

De Rijksoverheid levert een bijdrage aan de energietransitie door waar mogelijk grond en wateren ter beschikking te stellen. We sluiten  daarbij aan op de Regionale Energie Strategieën.

We kijken naar locaties die we als Rijk voor meerdere functies tegelijk kunnen  inzetten.

Denk bijvoorbeeld aan bermen, knooppunten, baggerdepots en sluizen.

Dit zijn vaak geschikte plekken om ook energie op te wekken. Zo maken we efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte in Nederland.

Om kennis en ervaring op te doen met het opwekken van duurzame energie is de pilot Hernieuwbare Energie op Rijksgrond gestart.

Samen met gemeenten, provincies, waterschappen, netbeheerders en omwonenden leert het Rijk... via tien projecten wat de beste aanpak is om rijksgrond in te zetten voor het opwekken van duurzame energie op locaties die al een functie hebben.

Voordat we beginnen onderzoeken we eerst of een locatie geschikt is. 

We houden bijvoorbeeld  rekening met de veiligheid en doorstroming van het verkeer en de natuurwaarden.

We betrekken netbeheerders in een vroeg stadium om aansluitingen op het elektriciteitsnet  zo goed mogelijk te organiseren.

We kijken natuurlijk ook naar de omgeving. Hoe passen de windmolens en zonnepanelen  het beste in het landschap?

Wat zijn lokale ideeën en wensen? Hierin werken we samen met gemeenten, provincies en waterschappen en betrekken we ondernemers en omwonenden.

Die ideeën nemen we zoveel mogelijk mee bij de uitgifte van de grond. Dit regelen we via een openbare inschrijving.

Wat wij hebben geleerd passen we meteen toe in het vervolgprogramma, Opwek Energie op Rijksvastgoed, ook wel OER genoemd.

Daarin verkennen we de komende jaren nog meer locaties voor duurzame energieprojecten. We spelen daarmee in op verzoeken van gemeenten en provincies.

Wil je meer weten? Of heb je interesse om rijksgrond in te zetten voor duurzame energie?

Kijk dan op:
energieoprijksgrond.nl.

[einde voice-over]

Beeldtekst
Het pilotprogramma Hernieuwbare Energie op rijksgrond is een samenwerking tussen: Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 

Procedure: van openbare inschrijving tot uitgifte van de grond

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft grond in gebruik door het verlenen van een opstalrecht, een erfpachtrecht of in sommige gevallen door het sluiten van een huurovereenkomst. Ook bieden we ruimte aan innovatieve of minder voorkomende vormen van energieopwekking, zoals het bouwen van waterkrachtcentrales. De uitgifte van rijksgrond gaat via een openbare inschrijvingsprocedure, waarna het Rijksvastgoedbedrijf de partij selecteert die de locatie kan gaan ontwikkelen.