RVB BOEI Beslisboom soort gebrek

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft samen met NEN2767 experts gewerkt aan een verduidelijking van de NEN2767 methodiek. Het resultaat hiervan heeft het Rijksvastgoedbedrijf vertaald in de ‘RVB BOEI Beslisboom soort gebrek’ voor standaard vastgoedinspecties; een beslisboom om het soort gebrek te bepalen. Het is een hulpmiddel bij een RVB BOEI-inspectie.