Pacht, tankstationveilingen & grondstoffen

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft gebouwen, gronden, stranden en rijkswateren in gebruik aan overheden en bedrijven via bijvoorbeeld verhuur, pacht, of erfpacht. Ook verzorgt het Rijksvastgoedbedrijf de veiling van de huurrechten van benzinestations langs rijkswegen en de winning van grondstoffen door marktpartijen.

Verhuurd: achtentwintig tankstations langs rijkswegen

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Streepland (A16) Zevenbergschen Hoek

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de veiling van huurrechten voor benzinestations langs rijkswegen. Op woensdag 14 september 2022 heeft het RVB via een veiling  achtentwintig tankstations langs rijkswegen opnieuw verhuurd. Zeven van de achtentwintig tankstations wijzigden van huurder.

Lees meer

Werkwijze huur, pacht of erfpacht

Wij geven gebouwen en gronden in gebruik voor het plaatsen van bijvoorbeeld antennes of windmolens. En voor de aanleg van ondergrondse kabels of de bouw van een benzinestation. Ook stranden en rijkswateren geven we in gebruik.

We verpachten agrarische gronden of geven deze in erfpacht. Ook geven we bij leegstand het rijksvastgoed tijdelijk in bruikleen.

Wij hanteren marktconforme prijzen. In een aantal gevallen is bodemonderzoek op kosten van de (aspirant-)gebruiker noodzakelijk.