Pacht, tankstationveilingen & grondstoffen

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft gebouwen, gronden, stranden en rijkswateren in gebruik aan overheden en bedrijven via bijvoorbeeld verhuur, pacht, of erfpacht. Ook verzorgt het RIjksvastgoedbedrijf de veiling van de huurrechten van benzinestations langs rijkswegen en de winning van grondstoffen door marktpartijen.

Huurrecht benzinestation locatie 'Arcen-Velden

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de veiling van huurrechten voor benzinestations langs rijkswegen. Eén keer per jaar, in september, worden de huurrechten voor een aantal bestaande benzinestationlocaties geveild. 

Wij geven gebouwen en gronden in gebruik voor het plaatsen van bijvoorbeeld antennes of windmolens. En voor de aanleg van ondergrondse kabels of de bouw van een benzinestation. Ook stranden en rijkswateren geven we in gebruik.

We verpachten agrarische gronden of geven deze in erfpacht. Ook geven we bij leegstand het rijksvastgoed tijdelijk in bruikleen.

Wij hanteren marktconforme prijzen. In een aantal gevallen is bodemonderzoek op kosten van de (aspirant-)gebruiker noodzakelijk.