Laat hier uw gegevens en vraag achter

Hebt u een contract met het Rijksvastgoedbedrijf en hebt u daarbij een vraag over huur, pacht of erfpacht van rijksvastgoed, dan kunt u via onderstaand formulier uw vraag stellen. Let op: vermeld daarbij uw contractnummer. Het nummer treft u aan op uw brief of akte.

Vraag over huur, pacht of erfpacht

Uw vraag

* verplicht in te vullen

Onderwerp *

Kies hier het onderwerp van uw vraag of opmerking.

Geef hier het nummer aan van uw overeenkomst. Het nummer treft u aan op uw brief of akte.

Maximaal 5000 karakters.

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl.

Voeg hier eventueel een bestand toe, bijvoorbeeld een foto van het object. De maximale bestandsgrootte is 5Mb

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw contactgegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw contactgegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *