Open data

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt data als open data beschikbaar. Dit betekent dat iedereen vrij is om onze data in te zien en te hergebruiken.

Vergroot afbeelding Open data
Beeld: Rijksoverheid
Servers van het e-depot van het Nationaal Archief.

We stellen onze data beschikbaar volgens het principe ‘open, tenzij’. Dit betekent dat alle data vrij toegankelijk zijn, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat de informatie privacygevoelig is. Iedereen mag open data hergebruiken, zonder verplichte bronvermelding of beperking in wat mogelijk is met de data.

Datasets over vastgoed van het Rijk zijn bijvoorbeeld gegevens over huur en aankoop van vastgoed, een overzicht van alle gebouwen en gronden van het Rijk, (ver)bouw- en renovatieprojecten, kunst in en bij rijksgebouwen, monumenten in staatsbezit en gegevens over verhuur en pacht. Na publicatie worden alle gegevens regelmatig geactualiseerd. Alleen commercieel vertrouwelijke of privacygevoelige gegevens worden niet gepubliceerd.