Ontwikkelen en herbestemmen

Het Rijksvastgoedbedrijf is op diverse plekken in het land actief en kiest daarbij vaak voor een gebiedsgerichte aanpak. Veelvoorkomende thema’s zijn duurzaamheid, energietransitie, werkgelegenheid, vervoer en wonen. Met ons diverse vastgoed, onze slagkracht en onze strategische contacten zijn de afgelopen jaren succesvolle initiatieven tot wasdom gekomen. Zonder uitzondering werkten we daarbij samen met andere ministeries, regio’s, provincies, gemeenten, waterschappen en marktpartijen.

Regionaal Ontwikkelprogramma voor het Rijksvastgoed

Met circa 90.000 ha. grond en 12 mln. m² vloeroppervlakte is het Rijksvastgoedbedrijf de grootste grondbezitter en vastgoedeigenaar in Nederland. Bij de ontwikkeling van dit vastgoed wil het kabinet naast het economische rendement ook nadrukkelijk het maatschappelijk rendement centraal stellen. Bij de uitvoering van het Regionaal Ontwikkelprogramma wil het Rijk de verbindende factor zijn door de inzet van het eigen Rijksvastgoed en het samenbrengen van partijen. Als belangrijke voorwaarde stelt het Rijk dat bij deze samenwerking rond concrete projecten alle partijen gezamenlijk investeren.

Voorbeelden zijn:

Bekijk ook de verhalen over deze voorbeelden met interviews met de partners