Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVI)

Het RVB geeft invulling aan de rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’. Via ons inkoopbeleid willen we de gevolgen van klimaatverandering aanpakken, de ontwikkeling naar een circulaire (duurzame) economie versnellen en baankansen creeëren voor mensen die dat nodig hebben.

Vergroot afbeelding Wouter Goossens - Routekaart verduurzaming kantoren
Hergebruik van bouwmaterialen in het voormalige Belastingkantoor in Haarlem.

Als Rijksvastgoedbedrijf willen wij met ons vastgoed bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot van Nederland is zo’n maatschappelijk doel. Onze routekaarten vormen de basis voor hoe wij onze gebouwen en gronden verduurzamen door bijvoorbeeld zoveel mogelijk bouwmaterialen her te gebruiken.