Militair Erfgoed

Nederland heeft een lange militaire geschiedenis, waarin heel wat werd gebouwd. Het Rijksvastgoedbedrijf beheert het militair vastgoed van het ministerie van Defensie, waaronder veel met een beschermde status. Bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, noodzetels uit de Koude Oorlog, forten en kazernes.

Nieuws en verhalen

Vergroot afbeelding
Beeld: Allard van der Hoek

Commandopost Clingendael wacht op herbestemming

Ruim tien jaar geleden heeft Defensie de Commandopost Clingendael overtollig gesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf moet dan volgens de huidige regelgeving de bunker, ooit bedoeld als schuilplaats voor nazileider Seyss-Inquart, verkopen. Maar hoe en aan wie? 

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Paul Tolenaar

Proeftuin voor stedelijke vraagstukken

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft samen met de gemeente Amsterdam een plan opgesteld om een ‘innovatiedistrict’ van het Marineterrein te maken. Hier kunnen nieuwe ideeën over onder andere duurzaamheid worden getest en toegepast.

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Herman Zonderland
Ooit lag aan de Paardenmarkt in Delft buskruit opgeslagen

Buccaneer Delft: scale-ups in oude legeropslag

Ooit lag aan de Paardenmarkt buskruit opgeslagen. Na de Delftse donderslag (1654) die 500 huizen verwoestte, kwam er een artilleriekazerne met een magazijn. Tien jaar geleden verkocht het Rijksvastgoedbedrijf het complex. Wat gebeurt er nu? ‘Veel spin-offs van de universiteit.’

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Rob ter Bekke
De villa op het landgoed Aardenburg.

Militair herstellingsoord villa Aardenburg in ere hersteld

Vlak achter Huis Doorn op de Utrechtse Heuvelrug staat een prachtig rijksmonument. Maar de villa op landgoed Aardenburg ging door verkeerde keuzes uit het verleden hard achteruit. Het Rijksvastgoedbedrijf kwam daarom in actie. ‘We hebben het nieuw leven ingeblazen.’

Militair erfgoed