Factureren

Het is voor leveranciers van de Rijksoverheid verplicht om bij inkoopovereenkomsten elektronische facturen  of e-facturen te sturen. Het verplichte e-factureren is in overleg met het bedrijfsleven tot stand gekomen.

Vergroot afbeelding e-factureren
Beeld: Bas Kijzers

E-factureren betekent:

  • Snellere verwerking: De papierstroom blijft achterwege.
  • Nauwkeuriger: Geen fouten door handmatige verwerking.
  • Goedkoper: Geen print- en portokosten.
  • Duurzamer: Minder papierverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

E-factureren aan de Rijksoverheid kunt u op verschillende manieren. Uitleg daarover vindt u op de website Helpdesk e-factureren.

Organisatie-identificatienummer (OIN)

Zorg ervoor dat de factuur alle verplichte gegevens bevat zoals in of bij de opdracht is vermeld. Dit betreft in ieder geval het inkoopordernummer (=referentienummer) dat u bij de verstrekking van uw opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf hebt ontvangen. Houd daarnaast altijd rekening met de vereisten die de Belastingdienst aan facturatie stelt.

Het Organisatie-identificatienummer (OIN) van het Rijksvastgoedbedrijf (benodigd voor e-facturatie) is: 00000001856305765000.