Routekaarten, strategie voor verduurzaming

Als Rijksvastgoedbedrijf willen wij met ons vastgoed bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot van Nederland is zo’n maatschappelijk doel. Onze routekaarten vormen de basis voor hoe wij onze gebouwen en gronden gaan verduurzamen.

Nationaal en Europees duurzaamheidsbeleid

In het Energieakkoord van 2013 staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16% is in 2023. Hierover hebben overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt. In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050. De Rijksministerraad keurde op 16 september 2016 het Klimaatakkoord van Parijs goed. Volgens het Klimaatakkoord moet al het (Rijks)vastgoed uiterlijk 2050 beschikken over een klimaatneutrale energievoorziening.

Beleid duurzaam vastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft invulling aan nationaal en Europees duurzaamheidsbeleid. Als grote vastgoedbeheerder willen we een voorbeeld zijn door de manier waarop we omgaan met mensen, klimaat, economie en grondstoffen.

We volgen hierbij de principes voor duurzame ontwikkeling People Planet Profit:

  • People. We zorgen voor veiligheid, gezondheid en welbevinden voor mensen in/op en nabij rijksvastgoed en voor mensen die zijn betrokken bij bouw, beheer en onderhoud. We zetten ons in voor de deskundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers.
  • Planet. We geven prioriteit aan energiebesparing, gebruik van hernieuwbare energie en toepassing van herbruikbare materialen en grondstoffen. We werken aan duurzame gebiedsontwikkeling. In lijn met beleid van de overheid en de EU.
  • Profit. We gaan effectief en kostenefficiënt om met algemene middelen. Daarbij hanteren we zo veel mogelijk de levensduurbenadering. Bij aankoop, verkoop en ontwikkelen van vastgoed gaan we zorgvuldig te werk, volgens de wetten en regels die gelden.

Tijdlijn

Klimaatneutrale energievoorziening

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den Haag willen hier op vooruit lopen en willen de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag al vanaf 2040 voorzien van een doelmatige en fossielvrije energievoorziening. We werken hiervoor samen in het project EnergieRijk Den Haag 2.0 (ERDH 2.0).

Routekaart Stelsel kantoren

Gebouwen zorgen voor ruim een derde van de CO2-uitstoot. Als grootste vastgoedbezitter moet, wil én kan het Rijksvastgoedbedrijf een forse bijdrage leveren aan een beter klimaat. We zetten voor het realiseren van een CO2 neutrale portefeuille een mix aan maatregelen in, gebaseerd op de Trias energetica.

Routekaart Kantoren

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf