Duurzaam inkopen

Het Rijksvastgoedbedrijf wil 100% duurzaam inkopen. Dat geldt voor materieel, infrastructuur, goederen, diensten en energie. We gebruiken zoveel mogelijk hergebruikte en herbruikbare materialen en grondstoffen. Schaarse grondstoffen gebruiken we niet. Voor de verschillende productgroepen zijn criteria voor duurzaam inkopen vastgelegd. Met deze criteria kunnen leveranciers de duurzaamheid van uw producten of diensten toetsen. We volgen deze criteria bij de aanbesteding van opdrachten.

Duurzaam GWW

We zijn deelnemer in het samenwerkingsverband Duurzaam Grond, Weg- en Waterbouw (Duurzaam GWW). Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten gericht op het duurzamer maken van spoor-, grond-, weg- en waterbouw. Voor aanbestedingen en projecten in de grond-, weg- en waterbouw volgen we de werkwijze van Duurzaam GWW. Met de Aanpak Duurzaam GWW kunnen betrokken partijen doelen en afspraken voor duurzaamheid vastleggen voor elke fase van een project.