Duurzaam inkopen

Het Rijksvastgoedbedrijf wil 100% duurzaam inkopen. Hiervoor zijn onder meer criteria opgesteld zodat leveranciers kunnen toetsen of hun producten of diensten aan de eisen voldoen. Want deze criteria worden gehanteerd bij het vergeven van opdrachten en het aanbesteden van bouwprojecten.

Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders

De Rijksoverheid werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Belangrijk onderdeel hiervan is de inkoop van duurzame energie. Nora Nikolic, Categoriemanager Energie bij het Rijksvastgoedbedrijf, legt uit hoe het Rijk via inkoop van energie bijdraagt aan dit doel.

Lees meer

Inkoopplanning: Rijksvastgoedbedrijf investeert 1,5 miljard euro

Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 20, Den Haag
Beeld: Raad voor Rechtspraak/Dirk Verwoerd

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft in de periode 2022-2023 zo’n 1,5 miljard euro uit aan nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Dat blijkt uit de ‘Inkoopplanning maart 2022’, waarin aan te besteden projecten staan die groter zijn dan 5 miljoen euro.

Lees meer

Duurzaam aanbesteden vanaf 2023