Tegemoetkoming inschrijfkosten bij aanbestedingen Rijksvastgoedbedrijf

De RVB-Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten bevat handvatten voor het bieden van een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten binnen aanbestedingsprocedures van het RVB. Ook wordt beoogd de bewustwording rondom het onderwerp te vergroten en de afweging van het bieden van een tegemoetkoming te uniformeren.