De waarde van biobased bouwen: Samenvatting impactanalyse biobased RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt aan een duurzame vastgoedportefeuille. Bijvoorbeeld door circulair te (ver)bouwen. Optimaal gebruik maken van (bouw)materiaal is daarvoor de basis: het vermindert de uitputting van hulpbronnen, het minimaliseert de uitstoot van broeikasgassen die het klimaat verandert. Indien 100% van alle sloopmaterialen zou kunnen worden hergebruikt, dan dekt dat slechts 40% van de
behoefte naar materialen voor bouwprojecten (EIB, 2020). Er is dus onvoldoende volume beschikbaar. De rest van het volume zal daarom als primaire grondstof moeten worden gewonnen. Een biobased grondstof een bijzondere primaire bron: het is nagroeibaar. Anders dan bijvoorbeeld metalen en minerale grondstoffen. Wat is voor het RVB de potentie van biobased materialen voor het realiseren van een circulaire portefeuille?

Deze impactanalyse geeft inzicht in:

  • CO2 eq.-uitstoot De materialenstroom van wieg tot graf gaat gepaard met de uitstoot van broeikasgassen en veroorzaakt klimaatverandering. De uitstoot in de realisatiefase, waar we nu in zitten, is soms vele malen groter dan die in de afdankfase.
  • MKI per jaar De Milieukostenindicator (MKI) laat de schaduwkosten van materialen zien van wieg tot graf. De maatschappelijk kosten die nodig zijn om de milieulast te compenseren. Hoe lager de MKI hoe beter dus. De MilieuPrestatieGebouw (MPG) telt alle MKI’s voor een gebouw op.
  • Aandeel nagroeibaar Materialen met een groot aandeel biobased (>50%) dragen bij aan tegengaan van grondstoffenuitputting. Deze categorie primaire grondstof vormt een belangrijke oplossingsrichting voor een circulaire economie.

Deze analyse vergelijkt de biobased potentie voor gebouwschil, constructie en inbouw met hoe we nu gewend zijn te (ver)bouwen. Het onderzoek gaat uit van een jaarlijkse hoeveelheid materiaalgebruik in kilogrammen (hs3.3). De set met meest aannemelijke bouwmaterialen per categorie is het best-guess scenario. We krijgen inzicht in do’s, dont’s en innovatiekansen. Tot slot geeft het onderzoek inzicht in de
stikstofuitstoot van constructiekeuzes. Deze samenvatting hoort bij het rapport impactanalyse biobased RVB (Nibe, 2020).