Handboek ICT-huisvesting en Bekabeling (HIB) versie 2.0

Handboek ICT-huisvesting en Bekabeling (HIB) versie 2.0

Let op: Hanteert u nog versie 1.0, klik dan hier om naar versie 1.0 te gaan.


Het HIB is een kader voor de inrichting van ICT-ruimtes en –bekabeling in Rijkskantoren, maar kan ook worden toegepast voor andere gebouwen. Voor projecten waar de vorige versie van het HIB (1.0) van toepassing is, verandert er niets. Voor nieuwe projecten moet de 2.0-versie als uitgangspunt worden genomen

Nieuw in HIB 2.0
Het HIB versie 2.0 bestaat niet langer uit verschillende documenten, maar uit een totaaldocument. De eerste hoofdstukken geven achtergronden en overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de specificaties.

Naast de opname van nieuwe internationale standaarden zijn er wijzigingen doorgevoerd die aansluiten bij de actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT in de kantoren van het Rijk. Deze wijzigingen hebben onder meer betrekking op het aantal aansluitpunten per werkplek en voor wifi.