Handboek ICT-huisvesting en Bekabeling (HIB) versie 1.0

Handboek ICT-huisvesting en Bekabeling (HIB) versie 1.0 is de opvolger van het Handboek Universele Bekabeling (HUB). De nieuwe titel duidt aan dat de eisen en ontwerprichtlijnen voor ICT-ruimten en behuizing in dit handboek zijn opgenomen.

In deze versie van het handboek zijn, naast universele bekabeling, ook overige gebouwgebonden voorzieningen opgenomen voor een op IP gebaseerde communicatie-infrastructuur voor data, spraak, beeld en/of gebouwautomatisering en indoor GSM dekking.

Dit handboek bestaat uit ontwerprichtlijnen (Deel 1), een referentiebestek (Deel 2) en een meetprotocol (Deel 3).

Er verschijnt geen gedrukte uitgave van het Handboek ICT-huisvesting en Bekabeling, versie 1.0

Deel 1 Ontwerprichtlijnen

Deel 1 is primair bestemd voor de adviseur die een ontwerp wil maken. Naast het ontwerpen van een universele bekabeling bevat het handboek ook aspecten van de ICT ruimten: bouwkundig, klimaattechniek, elektrotechniek, veiligheid, beveiliging en duurzaamheid. Ook de eisen aan ICT-behuizing, zijn in dit document opgenomen. Bovendien is de ontwerprichtlijn voor de huisvesting van apparatuur en bekabeling van een indoor GSM en UMTS installatie aan dit handboek toegevoegd.

Deel 2 Referentiebestek

U heeft een STABU-programma nodig om Deel 2 te openen en als referentiebestek te gebruiken bij het opstellen van een projectbestek. De versie in het STABU Uitwisselings Formaat (.s01) kan met elk STABU-programma ingelezen worden, waarbij u met dat programma zelf de opmaak dient te verfraaien.

De versie in het KUBUS-formaat(.stb) kan alleen met het STABU-programma van KUBUS ingelezen worden, maar heeft als voordeel dat u de originele opmaak kunt overnemen.

Deel 3 Meetprotocol

Afdrukken van dit meetprotocol kunnen integraal als bijlage bij een projectbestek worden gevoegd. Daarnaast kunt u voorbeelden van meetrapporten als voorbladen (Word 2000 document) en voor glasvezelbekabeling (Excel 2000 document) downloaden en als onderlegger gebruiken.