Routekaart stelsel Kantoren

Als grootste kantoorbezitter van Nederland moet, wil en kan het Rijksvastgoedbedrijf flink bijdragen aan een beter klimaat. Met de presentatie van deze ‘Routekaart stelsel Kantoren’ leggen we hiervoor een belangrijke basis. De routekaart geeft aan hoe onze rijksgebouwen in 2050 CO2-neutraal kunnen zijn. Het sluit aan op onze nationale ambities die in het regeerakkoorden het concept van de klimaatwet zijn vastgelegd: een CO2-reductie van 49% in 2030 en een reductie van 95% in 2050.