Grafelijke Zalen cultuurhistorisch onderzoek, april 2021

Cultuurhistorisch onderzoek naar de Grafelijke Zalen Binnenhof. Ingegaan wordt op de bouwgeschiedenis van het grafelijk hof met koningspalts.