Bouwhistorische onderzoeken renovatie Binnenhof - gepubliceerd 03-12-2020

Het Binnenhof is een eeuwenoud complex dat bestaat uit veel verschillende gebouwen met uiteenlopende leeftijden en karakteristieken. Ter voorbereiding van de renovatie liet het Rijksvastgoedbedrijf onafhankelijke onderzoekers bouwhistorische onderzoeken uitvoeren naar de gebouwen. Deze onderzoeksrapporten worden in delen gepubliceerd. De eerste serie documenten zijn in december 2019 publiek gemaakt. In maart 2020 is een aanvullend bouwhistorisch onderzoek Grafelijke Zalen gepubliceerd. In december 2020 is het cultuurhistorisch onderzoek ministerie van Algemene Zaken en een aanvullende bouwhistorische notitie gevelwand Hofvijver ministerie van Algemene Zaken gepubliceerd. U vindt deze documenten hieronder.

In juli 2021 zijn cultiuuirhistorische onderzoeken van de Tweede Kamer gepublieerd.

Openbaar, tenzij

Bepaalde documenten of onderdelen uit documenten blijven vertrouwelijk. Met het oog op de veiligheid van het Binnenhofcomplex mogen gegevens over beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex niet breed bekend worden. Deze informatie wordt daarom niet openbaar gemaakt. Dit verklaart waarom onderdelen van documenten zwart zijn gemaakt. De precieze invulling van eventuele geheimhouding bepaalt de gebruiker. Ook commercieel vertrouwelijke of persoonsvertrouwelijke informatie wordt niet openbaar gemaakt, in lijn met de Wet openbaarheid van bestuur. Of zaken die auteursrechtelijk zijn beschermd.