Ontwerpdocumenten renovatie Binnenhof

De voorbereiding van de renovatiewerkzaamheden kent een aantal stappen. Het ontwerpproces verloopt gefaseerd, van grof naar fijn. De gebruikers van het Binnenhofcomplex zijn intensief betrokken bij de gehele planvorming en geven per fase een akkoord. Nieuwe ontwikkelingen of inzichten worden waar mogelijk meegenomen in een volgende fase. Zo kunnen plannen nog veranderen.

Het ontwerpproces begint met een programma van eisen dat elke gebruiker opstelt voor de eigen huisvesting. Op basis van dit programma van eisen maken architecten een structuurontwerp (SO). Het structuurontwerp, ook wel schetsontwerp genoemd, is het eerste globale beeld van de opdrachtinterpretatie. Na goedkeuring van het structuurontwerp volgt het maken van het voorontwerp (VO). In het voorontwerp duiden architecten en technisch adviseurs waar bijvoorbeeld de entree, logistieke route en een restaurant komen. Ook de wensen van de gebruiker worden daarbij meegenomen. Na akkoord van het voorontwerp worden onder andere de technische installaties en bouwkundige details preciezer bepaald en kleuren en materialen gekozen. Een voorontwerp wordt een definitief ontwerp (DO) als er met de gebruikers overeenstemming is over de aanpassingen die de architecten en technisch adviseurs voorstellen.

Hier kunt u de ontwerpdocumenten downloaden die tot nu toe zijn opgeleverd.

In december 2020 zijn verder technische ontwerpen renovatie Binnenhof en een functioneel voorontwerp Tweede Kamer gepubliceerd.

Download 'Voorontwerp Eerste Kamer, Rappange & Partners Architecten, 6 juni 2019'

PDF document | 8 pagina's | 1,2 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp Grafelijke zalen, Winhov, 7 september 2018'

PDF document | 48 pagina's | 11,2 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Structuurontwerp Eerste Kamer Raad van State en Grafelijke zalen, DOK, 28 juli 2017'

PDF document | 58 pagina's | 16 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp Raad van State, Merk X, 14 februari 2019'

PDF document | 42 pagina's | 11,9 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Structuurontwerp Tweede Kamer, OMA, Pagina 1-120, 28 juli 2017'

PDF document | 120 pagina's | 23,1 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Structuurontwerp Tweede Kamer, OMA, pagina 121-240, 28 juli 2017'

PDF document | 120 pagina's | 22,6 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Structuurontwerp Tweede Kamer, OMA, pagina 241-338, 28 juli 2017'

PDF document | 98 pagina's | 21,8 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp 100%, OMA, pagina 1-60, 30 november 2018'

PDF document | 60 pagina's | 15,4 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp 100%, OMA, pagina 61-120, 30 november 2018'

PDF document | 60 pagina's | 15 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp 100%, OMA, pagina 121-240, 30 november 2018'

PDF document | 120 pagina's | 23,2 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp 100%, OMA, pagina 241-360, 30 november 2018'

PDF document | 120 pagina's | 19,1 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp 100%, OMA, pagina 361-412, 30 november 2018'

PDF document | 52 pagina's | 12 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Renovatievoorstellen Pi de Bruijn, De Architekten Cie, 26 maart 2019'

PDF document | 13 pagina's | 3,9 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp herzien, OMA, pagina 1-60, 17 mei 2019'

PDF document | 60 pagina's | 16,5 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp herzien, OMA, pagina 61-120, 17 mei 2019'

PDF document | 60 pagina's | 10 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp herzien, OMA, pagina 121-242, 17 mei 2019'

PDF document | 122 pagina's | 25,8 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp herzien, OMA, pagina 243-420, 17 mei 2019'

PDF document | 178 pagina's | 27,3 MB

Rapport | 31-01-2020

Download 'Voorontwerp herzien, OMA, pagina 421-524, 17 mei 2019'

PDF document | 104 pagina's | 23,2 MB

Rapport | 31-01-2020

Openbaar, tenzij

Bepaalde documenten of onderdelen uit documenten blijven vertrouwelijk. Met het oog op de veiligheid van het Binnenhofcomplex, mogen gegevens over de beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex niet breed bekend worden. Deze informatie wordt daarom niet openbaar gemaakt. Dit verklaart waarom onderdelen van documenten zwart gemaakt zijn. De invulling van de geheimhouding bepaalt de gebruiker. In lijn met de Wet Openbaarheid van Bestuur wordt ook commercieel vertrouwelijke of persoonsvertrouwelijke informatie niet openbaar gemaakt. Ook zaken die auteursrechtelijk zijn beschermd worden niet openbaar gemaakt.