Functioneel voorontwerp Tweede Kamer

In het zogenoemde functioneel voorontwerp (FVO) geven architecten en technisch adviseurs aan waar bepaalde functies komen, zoals een restaurant. Dit is onder meer gebaseerd op de eisen en wensen van de gebruiker. Het functionele voorontwerp wordt uitgewerkt tot (integraal) voorontwerp. Hiertoe worden bijvoorbeeld technische installaties geïntegreerd en getoetst. Bijvoorbeeld of ze binnen het budget passen.

Hieronder vindt u het FVO van de Binnenhofrenovatie voor het gebouwdeel Tweede Kamer. In dit FVO zijn alle functionaliteiten - gebaseerd op het door het Presidium vastgestelde herzien programma van eisen - opgenomen. Ook is een aantal ruimtelijk/functionele verbeteringen voorgesteld, zoals de entree en logistiek. Deze worden, als ze passen binnen de kaders, opgenomen in het integraal voorontwerp.

In het integraal voorontwerp worden het FVO en de nadere technische uitwerking samen gepresenteerd. Het Presidium heeft, op advies van de bouwbegeleidingscommissie op 30 juni 2020, ingestemd met dit FVO. Het verslag van de betreffende Bouwbegeleidingscommissie is hier te vinden. En het verslag van het Presidium leest u hier.

Na toetsing en vaststelling van het integraal voorontwerp volgt de volgende stap in het renovatieproces: het definitief ontwerp.