Onderliggende rapporten kabinetsbesluit renovatie Binnenhof

Aan de onderzoeksrapporten en contra-expertises die de basis hebben gevormd van het kabinetsbesluit over de renovatie van het Binnenhof, ligt een grote variëteit aan analyses, inspectierapporten en onderzoeken ten grondslag. Ook deze onderliggende rapporten zijn vrij in te zien. Vertrouwelijke informatie is op enkele plekken weggelakt, zoals over de beveiliging van de gebouwen, precieze kostenramingen en persoonsnamen.

Bijlagen