Rapporten renovatie Binnenhof

Voor de renovatie van het Binnenhof zijn op verschillende momenten (onderzoeks)rapporten opgeleverd. Deze rapporten zijn vrij in te zien. Vertrouwelijke informatie is op enkele plekken weggelakt, zoals over de beveiliging van de gebouwen, precieze kostenramingen en persoonsnamen.

Juli 2015: advies renovatie

Op 6 juli 2015 heeft mevrouw Spies advies uitgebracht aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over de renovatie van het Binnenhof. Dit advies is mede gebaseerd op diverse onderzoeksrapporten en contra-expertises. De rapporten geven een goed en actueel beeld van de huidige status van het gebouwencomplex en de voorgestelde aanpak van de renovatie.

April 2016: varianten renovatie

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) vervolgonderzoek laten doen naar een paar varianten voor de renovatie, en dat onderzoek onafhankelijk laten toetsen. De Tweede Kamer heeft deze rapporten ontvangen op 26 april 2016.