Challengeboard Binnenhofrenovatie

De challengeboard adviseert – op verzoek - het programmateam renovatie Binnenhof over strategie van inkoopmanagement en contractmanagement en de werking van contracten in de realisatiefase van het project. Maar ook over organisatie en aansturing. Leden van de challengeboard zijn deels werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf of elders. Zij reflecteren vanuit hun eigen ervaringen en geven hun persoonlijke mening over vraagstukken en onderwerpen. Het is de verantwoordelijkheid van het RVB om de adviezen over inkoop en contract geheel af te wegen met andere invalshoeken en belangen, zoals belangen van gebruikers en de omgeving en de kosten en planning van het project.