Intentieverklaring Cultureel Erfgoed Rijksoverheid

Met deze verklaring benoemen de leden van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) thema’s waarin ze de ambitie hebben om samen te werken. Centraal staan daarbij een klantgericht en kosteneffectief beheer van de monumentale portefeuille, het zoeken naar maatschappelijke meerwaarde en het versterken van de
ruimtelijke kwaliteit. De samenwerking zorgt ervoor dat ze efficiënter werken binnen de organisaties en dat er meer ruimte komt voor experimenten en innovaties.