Intentieverklaring warmte en koude energievoorziening Arnhem

Het Rijksvastgoedbedrijf tekende op vrijdag 9 februari 2018 met 5 andere partijen een intentieverklaring voor een haalbaarheidsonderzoek om een duurzame warmte en koude energievoorziening te realiseren in de wijk Vredenburg in Arnhem. Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst geven partijen aan om alle benodigde informatie te willen delen om samen te kunnen bepalen of dit initiatief bij kan dragen aan de eigen verduurzaming door afname en/of aanlevering van warmte en/of koude.