Duurzame energievoorzieningen voor panden in Arnhem

Het Rijksvastgoedbedrijf tekende op vrijdag 9 februari 2018 met 5 andere partijen een intentieverklaring voor een haalbaarheidsonderzoek om een duurzame warmte en koude energievoorziening te realiseren in de wijk Vredenburg in Arnhem.

Nieuw concept

Het gaat om een nieuw concept: een op afstand geplaatst gemeenschappelijk bronnensysteem voor meerdere bestaande gebouwen met aanvullende warmtewinning uit oppervlaktewater. Dit systeem maakt het mogelijk om duurzame warmte- en koude te leveren op plekken waar een boringvrije zone is. Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh Vastgoed zijn de eerste afnemers van dit bronnensysteem. ENGIE, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), Waterschap Rivierenland en IF Technology voeren het haalbaarheidsonderzoek uit en zijn investeerder en/of exploitant voor de ontwikkeling en het beheer van het bodemenergiesysteem en de warmtewinning uit het gemaal Vredenburg.

Rechts: Belastingdienst aan de Groningensingel in Arnhem
Beeld: ENGIE, Peter Wolbert
Rechts: Belastingdienst aan de Groningensingel in Arnhem

Smart polder gemaal

Het project heeft onder meer als doel duurzame warmte en koude (WKO) te leveren aan het kantoorpand van de Belastingdienst in Arnhem, dat het Rijksvastgoedbedrijf bezit. In de wijk Vredenburg kunnen voor panden overigens geen WKO-systemen worden aangelegd. De wijk ligt namelijk in de boringvrije zone van het lokale grondwaterwinbedrijf dat het grondwater ter plaatse onttrekt voor drinkwaterproductie. Maar met behulp van een zogenoemd “smart polder gemaal” - en door een collectief WKO-systeem net buiten de boringvrije zone te plaatsen - is het wel mogelijk dit gemeenschappelijke systeem optimaal in te zetten voor de energievoorziening van alle aangesloten panden. Ook is zodoende verdere verduurzaming van het gebied gewaarborgd.

Uitbreiding afnemers

Met oppervlaktewater als regeneratievoorziening, het benodigde transportsysteem en warmtepompen voor het leveren van warmte- en koude aan de afnemers is er de mogelijkheid deze levering uit te breiden naar andere gebouwen in de wijk Vredenburg en omgeving. De gemeente Arnhem, de provincie Gelderland, wooncorporaties en zorginstellingen zijn of worden al actief bij dit initiatief betrokken. Op termijn kunnen ook andere afnemers aangesloten worden.

Ambitie samenwerkingspartners

De huidige partijen willen zoveel mogelijk het gebruik van fossiel aardgas vervangen door de inzet van volledig duurzame warmte- en koude. De ambitie is: een concrete bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland door hernieuwbare bronnen te ontwikkelen om duurzame energie te leveren.

Uitgangspunt

ENGIE, Alliander DGO, Waterschap Rivierenland en IF Technology voeren het haalbaarheidsonderzoek uit. In het najaar van 2018 zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Uitgangspunt is dat het project voor de afnemers niet duurder wordt dan in de situatie met voortzetting van de bestaande systemen.