Infographic Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). De mogelijkheden in kaart brengen

Bij thermische energie uit oppervlakteweater, kortweg TEO, wordt warmte en koude aan het oppervlaktewater onˆrokken. Deze warmte en koude is uitermate
geschikt om omliggende gebouwen en kantoren te verwarmen en te koelen. Daarom kan TEO, veelal in combinatie met een warmtepomp en warmte- en
koudeopslag (WKO), een aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsambities.