De maatschappelijke waarde van rijksvastgoed. 7 praktijkvoorbeelden uit het Regionaal Ontwikkelprogramma

Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Vastgoed biedt kansen om de vele kabinetsdoelstellingen op het terrein van werken, wonen, duurzaamheid en circulaire economie te kunnen vervullen. Dat vereist dat de overheid op zorgvuldige wijze omgaat met de vastgoedposities die in de loop van vele decennia zijn opgebouwd. Zowel financieel als maatschappelijk. Ik noem dat goed rentmeesterschap.

De ca. 90.000 ha. grond en 12 mln. m² vloeroppervlakte geeft ons als Rijksvastgoedbedrijf een stevige positie op de vastgoedmarkt. Een positie om een belangrijke rol te kunnen spelen bij de realisatie van de ambities uit het regeerakkoord. Maar dat kunnen we niet alleen. We willen graag samen met provincies, gemeenten en private partijen coalities vormen om slimme combinaties te kunnen maken. Door deze slimme combinaties kunnen we zowel de maatschappelijke doelen als een optimaal financieel rendement op vastgoed realiseren. Deze brochure geeft u een inkijk in de mooie initiatieven die het rijksvastgoedbedrijf onderneemt. Als inspiratie en ook als aanmoediging om met ons mee te doen!