Gebiedsontwikkeling in Nederland; de rol van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op diverse plekken in het land actief en kiest daarbij vaak voor een gebiedsgerichte aanpak. Veelvoorkomende thema’s zijn duurzaamheid, energietransitie, werkgelegenheid, vervoer en wonen. Met ons diverse vastgoed, onze slagkracht en onze strategische contacten zijn de afgelopen jaren succesvolle initiatieven tot wasdom gekomen. Zonder uitzondering werkten we daarbij samen met andere ministeries, regio’s, provincies, gemeenten en/of waterschappen. In deze brochure hebben we ter illustratie van ons werk in de gebieden vijftien actuele programma’s en projecten opgenomen. Deze geven een goede dwarsdoorsnede van waar we nu staan.

15 voorbeelden uit de praktijk

 1. Herontwikkeling voormalige munitiefabriek HEMbrug
 2. Herontwikkeling voormalige vliegkamp Valkenburg
 3. Herontwikkeling complex PI Overamstel (Bijlmerbajes)
 4. Verduurzamingproject Energierijk Den Haag
 5. Integrale gebiedstransformatie Moreelse
 6. Inzet rijksgronden voor duurzame energie
 7. Herontwikkeling Marineterrein Amsterdam
 8. DOEN 2 bij herschikking kantoren
 9. Integrale visie Wilhelminahofcomplex
 10. Almere 2.0
 11. Rijksvastgoed Flevoland
 12. Experiment stedelijke herverkaveling
 13. Herontwikkeling gevangenisdorp Veenhuizen
 14. Economisch ontwikkelingsproject havencomplex Breskens
 15. Herontwikkeling Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn