Brochure verkoop HEMbrug

HEMbrug, het voormalige Defensieterrein in Zaandam gaat in de verkoop. De afgelopen jaren heeft het Rijksvastgoedbedrijf al veel geïnvesteerd in de kwaliteit en de naam van HEMbrug. Het is een ‘merk’ geworden en menig ondernemer en organisator kan niet meer om HEMbrug heen. Dit unieke,
historische en industriële landschap, gelegen in het groen, is klaar om verder ingekleurd te worden. HEMbrug is hiermee een van de laatste grote herontwikkelingslocaties in de regio Amsterdam.