Zonder park geen huis. Herstel monumentaal Park Huis Doorn

Het eens zo majestueuze park rond rijksmuseum Huis Doorn is thans sterk vervallen. Uitvoering van het Masterplan Park Huis Doorn geeft het landgoed weer de keizerlijke allure die het had in de eerste helft van de twintigste eeuw. Met de renovatie van het stelsel van lanen, bosvakken en zichtlijnen op open ruimtes en gebouwen vindt het ensemble haar nationale en internationale cultuurhistorische betekenis terug. Het is een opgave waarvoor het Rijksvastgoedbedrijf als eigenaar verantwoordelijk is.