Percentageregeling beeldende kunst

In de brochure percentageregeling beeldende kunst staat de procedure voor de realisatie van beeldende kunst in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

Opdrachtgever voor kunst

Door de percentageregeling beeldende kunst is het Rijksvastgoedbedrijf de grootste opdrachtgever voor beeldende kunst in Nederland. De regeling houdt in dat wij bij bouw, verbouw of aankoop van vastgoed een percentage van het budget besteden aan kunst. Het percentage is gekoppeld aan de grootte van het budget. De regeling geldt wanneer het budget voor de bouw of verbouw hoger is dan € 1.000.000,-.

De percentageregeling heeft gezorgd voor een zeer omvangrijke en belangrijke collectie van meer dan 5000 kunstwerken. De collectie bevat beelden, foto´s, schilderijen, installaties en andere vormen van kunst in en rond gebouwen van de Rijksoverheid. Samen met de kwaliteiten van de gebouwen zorgt de kunst voor een zo goed mogelijk inspirerende werkomgeving.