Twee collega's van het Rijksvastgoedbedrijf bekijken een bouwtekening, foto: RVB

Bijzonder vastgoed trekt de aandacht

Wat hebben de verkoop van het Pieter Baan Centrum, de Inkoopplanning, eigendomsmysteries en de Koepel van Breda met elkaar te maken? Deze nieuwsberichten over bijzonder vastgoed werden in 2022 het meest gelezen. En wat waren de meest bekeken social media berichten?

Het revolutionaire ontwerp van de Koepelgevangenis Breda

Het Rijksvastgoedbedrijf verkocht in 2022 de Koepelgevangenis in Breda. De voormalige Penitentiaire Inrichting De Boschpoort is een monumentaal complex met een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Het ontwerp van een koepel op een gevangenis was revolutionair rond 1900.

Het revolutionaire ontwerp van de Koepelgevangenis Breda

Tekening Koepelgevangenis Breda.
Beeld: Stadsarchief Breda

Verkoop voormalig Pieter Baan Centrum in Utrecht

De eisen voor de herbestemming van het oude Pieter Baan Centrum zijn ambitieus: ruimte voor kwetsbare doelgroepen, beleefbare cultuurhistorie en een groen oeverpark. Maar aan belangstelling was geen gebrek. De openbare inschrijving startte op 17 januari en had direct de aandacht van de markt.

Pieter Baan Centrum: ‘Markt bereid maatschappelijke bijdrage te leveren’

Beeld: RVB/Paul Vaessen

Inkoopplanning: 1,5 miljard per jaar

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) publiceert twee keer per jaar de inkoopplanning met projecten waarop marktpartijen zich kunnen voorbereiden. Interessant, want het RVB geeft in de periode 2022-2023 zo’n 1,5 miljard euro uit aan nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Een groot deel is voor Defensie.

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf: 1,5 miljard voor bouwprojecten en onderhoud

Beeld: ©Defensie

RVB lost steeds meer eigendomsmysteries op

Het aantal onbeheerde nalatenschappen - erfenissen waar niemand zich om bekommert - dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) afwikkelt, is sinds 2018 verdubbeld. Het Kadaster doet nu ook een beroep op het RVB om eigendomsmysteries op te lossen.

RVB lost steeds meer eigendomsmysteries op

RVB in Cijfers: Meest bekeken social media berichten van afgelopen jaar

Het jaar is bijna voorbij. Een goed moment om de balans op te maken: welke social media berichten van ons in 2022 bekeken jullie het meest?

In juli verkocht het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) officieel de Koepelgevangenis in Breda. De nieuwe eigenaren zijn Being en VDD Project Development die de ambitie hebben het lang afgesloten gevangeniscomplex te verbinden met de rest van de stad. Het bericht over de getekende koopovereenkomst neemt de vijfde plek in als best bekeken bericht op social media van het RVB. Op de vierde plaats staat de berichtgeving over nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen. In de zomer landden de eerste vier gevechtsvliegtuigen op vliegbasis Volkel waarvoor het RVB onder andere een nieuw kantoor- en lesgebouw heeft gerealiseerd waar de piloten met simulatoren trainen. De aankondiging van de aanbesteding voor een grote renovatie van start- en landingsbanen op Vliegbasis Leeuwarden staat op een ferme derde plek. Aannemers reageerden enthousiast en deelden het bericht massaal. Aandacht voor de natuurterreinen die dienen als oefenterrein van Defensie staat op plaats twee. Ecoloog Theo Linders legt uit hoe Defensieterreinen en natuurgebieden perfect samengaan door de strikte gedragscodes. Met stip op nummer een staat het bericht over het vernieuwen van de asfalt dek- en tussenlang van Vliegbasis Woensdrecht. Negen asfaltmachines bewogen zich in een driehoek voort over de start- en landingsbaan. De spectaculaire foto’s hebben zeker hun bijdrage geleverd aan het enorme bereik van dit bericht.

Beeld: Ministerie van Defensie