RVB werkt aan duurzaamheidsnormen voor kantoorrenovaties

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat ook voor kantoorrenovaties met milieukostenindicatoren werken. ‘We willen de innovatiekracht, de kennis en de ervaring in de markt optimaal benutten.’

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/ Fred Libochant
De kantoorrenovatie op de zestiende verdieping van de Maastoren is uitgevoerd met 95 procent circulaire materialen.

Voor nieuwbouw is duurzaam bouwen prima te meten. Iedereen in de bouwwereld werkt met de MilieuPrestatie Gebouwen-norm (MPG). ‘Dat is een methodiek die is gebaseerd op de milieu-impact van materialen’, zegt expert duurzaam aanbesteden Sander de Iongh van het RVB.

Milieu Kosten Indicatoren

‘MPG gaat onder andere over CO2-uitstoot, watervervuiling en stikstofuitstoot. Dat zijn de zogeheten milieukostenindicatoren (MKI) en die worden uitgedrukt in bedragen. Die tel je allemaal bij elkaar op en deel je door het aantal vierkante meters en de verwachte levensduur van een gebouw.’ Daar rolt vervolgens een getal uit. In het Bouwbesluit is 1,0 nu nog de MPG-norm voor kantoren waar iedereen zich aan moet houden. Het RVB heeft vorig jaar de lat hoger gelegd: alle nieuwbouw moet aan een MPG-norm van 0,7 voldoen. De Iongh wijst erop dat de getallen door aanpassingen in de bepalingsmethodiek veranderen. ‘Inspelend op deze en andere ontwikkelingen gaan we onze norm herijken, zodat deze haalbaar maar ook prikkelend blijft.’

Kantoorrenovaties

De MPG is een goede maatstaf om vast te stellen hoe duurzaam een bouwer een geheel nieuw pand neerzet. Voor renovaties van bestaande gebouwen wil het RVB ook eenduidige normen. In de praktijk komt kantoorrenovatie vaak neer op het vervangen van inbouwpakketten. Dan moet je denken aan binnenwanden, glazen wanden, plafonds en vloerbedekking. De Iongh: ‘Voor het RVB zijn dit grote materiaalstromen omdat we veel kantoren renoveren en de inbouwpakketten hebben een veel kortere levensduur dan een gebouw. Je moet ze dus relatief vaak vernieuwen.’

Startups

‘Wat we nu doen bij kantoorrenovaties is het uitvragen van een percentage hergebruikte of biobased materialen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de binnenwanden. We hebben hier bewust nog niet met milieukostenindicatoren gewerkt, omdat die in de branche van de inbouwpakketten onvoldoende bekend waren. En er zijn met name op het gebied van biobased materialen veel startups actief en werken met MKI’s zou mogelijk een administratieve drempel opwerpen. Dat wilden we in deze fase niet. Maar we zijn nu aan het onderzoeken hoe we die MKI’s wel kunnen toepassen voor renovatieprojecten.’

Vervolgens is nog de vraag of de MKI-beoordeling voor een gehele renovatie geldt of dat het RVB MKI-scores voor afzonderlijke gebruikte materialen vraagt zoals binnenwanden of plafonds. Naar verwachting is dat volgend jaar bekend. ‘We moeten verschillende methodieken testen en kijken waar we de grootste milieu-impact mee kunnen behalen’, aldus De Iongh.

‘Sweet spot’

Welke MKI-methode het ook wordt, het doel is duidelijk. De Iongh: ‘We gaan niet op de stoel van onze marktpartijen zitten. Wij willen marktpartijen motiveren om de milieu-impact van materialen te minimaliseren. We willen echt in de sweet spot zitten waarbij we marktpartijen uitdagen maar tegelijkertijd niet iets onmogelijks vragen. We willen de innovatiekracht, de kennis en de ervaring in de markt optimaal benutten.’

Routekaart verduurzamen

Het doel van deze en andere maatregelen is een halvering van het gebruik van primaire fossiele materialen in 2030. Telkens scherpt het RVB de eisen aan, voor renovaties en voor nieuwbouw. Het RVB doet er alles aan om aan de marktpartijen duidelijkheid te verschaffen over de duurzaamheidsambities. ‘Voor de MPG-normen hebben we een groeipad vastgelegd in de Routekaart verduurzamen. En alle eisen die onder de Routekaart vallen, hebben we online gezet. Als je daarop klikt, krijg je in een overzicht de eisen die standaard in de functionele vraagspecificatie van onze aanbestedingen staan. En vanaf dit voorjaar zijn de routekaarteisen ook in alle traditionele bestekteksten opgenomen.’