‘Vanaf nu doen we alle defensieprojecten duurzaam’

Het Rijksvastgoedbedrijf zet een volgende stap in het verduurzamen van de vastgoedportefeuille met de nieuwe Routekaart verduurzamen. Defensievastgoed valt hier ook onder: ‘We hebben de routekaart samen met Defensie ontwikkeld. We konden daardoor de wensen van deze klant meenemen.’

Het defensievastgoed is verouderd en meestal niet duurzaam. Over vijftien jaar moeten de kazernes weer aantrekkelijk zijn om in te werken en wonen, betaalbaar en duurzaam zijn en op logische plekken staan in Nederland. Om dit te bereiken pakt Defensie samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) haar vastgoed aan met een groot transformatieprogramma. Verduurzamen speelt een grote rol en de nieuwe routekaart gaat hierbij helpen.

Vergroot afbeelding Rini Hilhorst
Beeld: Frank van Beek
Rinie Hilhorst: ‘We doen dit circulair, energiezuinig en hernieuwbaar, natuurinclusief en klimaatadaptief.’

In de praktijk betekent dit dat de Routekaart verduurzamen vanaf nu van toepassing is op alle RVB-projecten voor Defensie. Rinie Hilhorst, coördinator planvoorbereiding van het transformatieprogramma vastgoed Defensie bij het RVB: ‘We gaan de verduurzaming zoveel mogelijk per locatie oppakken. Het gaat dan alleen om verduurzamen op natuurlijke momenten, dus wanneer we een pand tijdens de transformatie onder handen nemen.’

Nieuwe thema’s

Nederland heeft grote doelen op het gebied van duurzaamheid en daar kan het RVB als grootste vastgoedeigenaar veel in betekenen. Hilhorst: ‘Met deze routekaart werken we integraal aan duurzaam en toekomstbestendig vastgoed. We doen dit circulair, energiezuinig en hernieuwbaar, natuurinclusief en klimaatadaptief. We anticiperen op toekomstige wetgeving door bij elke ingreep rekening te houden met de einddoelen van 2050, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.’ Hoe je dat handen en voeten geeft, is nu uitgewerkt in de routekaart 2.0.


De routekaart 2.0 bestaat uit een deel voor rijksvastgoed en een deel voor defensievastgoed. Waarom? ‘Defensievastgoed is echt anders. Het heeft bijvoorbeeld magazijnen en werkplaatsen. Dit stelt andere eisen aan een gebouw en vraagt soms om andere verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast vraagt de slechtere staat van het defensievastgoed om een andere strategie. Veel is oud en met kleine gebouwen nog ingericht op de dienstplicht, terwijl Defensie nu juist minder maar wel grote gebouwen nodig heeft. Met het transformatieprogramma gaan we dat vastgoedprobleem samen aanpakken’, legt Hilhorst uit.

Coproductie

De routekaart 2.0 is interactief en bestaat uit 2 delen, een strategisch deel en een operationeel deel. In het strategische deel is de verduurzamingsstrategie voor Defensie op portefeuilleniveau beschreven. Ook is een extra pagina met daarop de planning, kosten en resultaten opgenomen. In het operationeel deel is de praktische vertaling naar projecten gemaakt. Hier staan inspirerende maatregelen, potentiescans, bestekteksten, functionele eisen en gunningscriteria.

Hilhorst: ‘Omdat Defensie eigenaar is en de verduurzaming van het vastgoed zelf betaalt, wilden ze inzichtelijk maken wanneer we wat gaan doen, wat dat kost en wat het oplevert. We hebben vervolgens samen de routekaart ontwikkeld. Zo konden we hun wensen meenemen, de financiering rondkrijgen en draagvlak creëren. Een mooi voorbeeld van een succesvolle coproductie.’

Leren

In eerste instantie is de nieuwe routekaart gemaakt voor RVB’ers en klanten, maar iedereen die zich bezighoudt met het verduurzamen van vastgoed kan hem gebruiken én er wat van opsteken. ‘We hebben gemerkt dat we niet de enigen zijn die worstelen met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.  Veel mensen hebben bijvoorbeeld nog geen flauw idee wat je bedoelt met natuurinclusief en circulair. Dat hebben we nu geprobeerd te verbeelden in inspiratieplaten’, aldus Hilhorst.

Met deze nieuwe routekaart gaat het RVB ook concrete afspraken maken met de markt. Hilhorst: ‘Het is nu tijd om van wal te steken en daarnaast blijven we doorontwikkelen. Met de nieuwe thema’s moeten we nog flink leren, ontwikkelen en verbeteren. Dit gaan we doen door kennis te delen, niet alleen binnen het RVB maar ook met de markt. Zo zullen standaarden ontstaan die iedereen kan gebruiken.’

Bekijk de Routekaart verduurzamen.