Op zoek naar erfgenamen overleden rekeninghouders

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat op zoek naar erfgenamen van inactieve bankrekeningen, de zogeheten slapende tegoeden. Het RVB heeft hiervoor een convenant getekend met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Vergroot afbeelding Bankkluis Amsterdamse Spaarbank, vestiging Rotterdam
Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Paul van Galen

Het RVB heeft de taak op zoek te gaan naar erfgenamen van onbeheerde nalatenschappen (erfenissen waar niemand zich om bekommert). Het lukt bijna altijd om die te vinden. Maar als er niemand is, valt de erfenis toe aan de Staat. Als er binnen 20 jaar toch een erfgenaam opduikt, dan wordt de opbrengst minus de kosten uitgekeerd via de consignatiekas van het Ministerie van Financiën.

Wat de NVB en het RVB nu zijn overeengekomen, is dat het RVB op zoek gaat naar erfgenamen van rekeninghouders die minder dan 20 jaar geleden zijn overleden. Ook kan het RVB aan de slag om erfgenamen te vinden van rekeninghouders die vermoedelijk overleden zijn omdat de geboortedatum 115 jaar geleden is.

Geld bewaren

Petra Junier, die de onbeheerde nalatenschappen bij het RVB onder haar hoede heeft, is blij met de samenwerking met de banken. ‘De banken moesten zich net als het RVB comfortabel voelen over de afspraken. Banken voelen een grote verantwoordelijkheid om het geld van hun klanten veilig te bewaren. Ik ben blij dat we nu een convenant hebben dat beide partijen kunnen tekenen. We kunnen nu in ieder geval beginnen met de rekeningen onder de 20 jaar. Bij slapende tegoeden moet het om bedragen gaan van meer dan 8.000 euro. Dat is om kostendekkend te kunnen werken.’

‘Banken doen wat ze kunnen op basis van hun eigen administratie en gegevens. Maar zij hebben niet de mogelijkheden die het RVB heeft. Het voordeel van een centrale aanpak door het RVB is dat we ook kijken naar rekeningen bij andere banken, polissen die niet zijn uitgekeerd en of er nog onroerend goed is.’ Junier gaat ook afspraken maken met afzonderlijke banken. ‘We doen dit omdat er per bank specifieke wensen zijn. Bijvoorbeeld over de aan te leveren aantallen slapende rekeningen per kwartaal.’

Meer dan 20 jaar inactief

Tussen de slapende tegoeden van rekeninghouders die 115 jaar of ouder zouden zijn, kunnen bankrekeningen zitten waarvan de rekeninghouder al meer dan 20 jaar geleden is overleden. Wat gaat daarmee gebeuren? Junier: ‘We hebben afgesproken om toch op zoek te gaan naar de erfgenamen ook al is iemand langer dan 20 jaar geleden overleden’, zegt Junier. ‘Het RVB gaat erfgenamen zoeken en aanschrijven. Wij behandelen deze zaken als alle andere die bij ons aangemeld zijn en de inzet is altijd om het geld bij de erfgenamen te krijgen. En als we geen erfgenamen vinden, vragen we de rechtbank een vereffenaar te benoemen. De vereffenaar treedt dan in plaats van alle erfgenamen en wikkelt de nalatenschap af. En net als bij andere onbeheerde nalatenschappen zullen de gelden uit de nalatenschap 20 jaar in de consignatiekas beschikbaar blijven voor eventuele erfgenamen.’