RVB Marktmiddag: open en constructief

Tips over de manier van aanbesteden, over samenwerken en de uitdagingen in de sector. Het waren onderwerpen die naar voren kwamen op de RVB Marktmiddag waar het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek ging met ruim 250 collega’s uit de bouw- en installatiebranche.

Vergroot afbeelding Bezoekers van de RVB Marktmiddag op 23 mei 2022.
Beeld: RVB/Bas Kijzers
Bezoekers van de RVB Marktmiddag op 23 mei 2022 bij het Nationaal Militair Museum in Soest.

De ‘Dogfight’, het ‘Arsenaal paarden’, de ‘Veldkeuken’. Tijdens de RVB Marktmiddag op 23 mei 2022 in het Nationaal Militair Museum in Soest hadden de ontmoetingsplekken voor bezoekers bijzondere namen. De gesprekken gingen over de uitdagingen binnen de vastgoed- en installatiebranche en de samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

‘Het is nodig om op deze manier weer eens goed met elkaar in gesprek te gaan. De constructief kritische noot is zeer welkom. Daar kunnen we wat mee’, zei Roger Mol, directeur transacties en projecten van het RVB.

Weerbarstig

Samenwerking is tijdens de RVB Marktmiddag een overstijgend thema. ‘We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet’, aldus Mol. ’We hebben veel ambities, op het gebied van woningbouw, houtbouw, emissieloos bouwen en circulariteit. En we hebben we een grote vastgoedopgave voor Defensie.’

Om de markt goed te informeren over de plannen van het RVB, worden de projecten die in de pijplijn zitten zoveel mogelijk bekendgemaakt via de tweejaarlijkse inkoopplanning. Maar de praktijk kan helaas weerbarstig zijn. Mol bedrukte daarom dat het ‘ belangrijk is om in gesprek te blijven.’

Vergroot afbeelding V.l.n.r.: dagvoorzitter Ronnie Overgoor en namens het RVB directeur transacties en projecten Roger Mol  en hoofd inkoop en contractmanagement Annuska Bloemert.
Beeld: RVB/Bas Kijzers
V.l.n.r.: dagvoorzitter Ronnie Overgoor en namens het RVB directeur transacties en projecten Roger Mol en hoofd inkoop en contractmanagement Annuska Bloemert.

Tips

De RVB Marktmiddag bood workshops over variërende onderwerpen zoals contractering, innovatie, duurzaamheid, samenwerking in de praktijk, veiligheid in aanbesteding en hybride werken.

Annuska Bloemert, hoofd inkoop en contractmanagement bij het RVB vond het jammer dat zij niet bij alle workshops tegelijk kon zijn. ‘Maar ik zal aan de collega’s die een workshop hebben gehouden vragen de netten op te halen. We nemen dit als huiswerk mee terug.’

Zo was er de oproep om geen aanbestedingen uit te zetten vlak voor een vakantieperiode. En deelnemers gaven tips over meer functioneel aanbesteden, waarbij meer zaken worden overgelaten aan de opdrachtnemer.

Meten

Communicatie is cruciaal, zo concludeerde dagvoorzitter Ronnie Overgoor na vele interessante discussies. Het lukt niet om alle bedrijven waar het Rijksvastgoedbedrijf mee samenwerkt individueel op te zoeken, en dan is zo’n marktmiddag een ideale manier om collectief het gesprek aan te gaan over wat er beter kan.

Bloemert: ‘De brancheverenigingen zijn ook een mooie ingang om vragen en wensen neer te leggen. Wij zijn daar voortdurend mee in gesprek’, Mol vult haar aan. ‘Ook meten we regelmatig hoe onze relaties en leveranciers ons ervaren.’

Uit de laatste meting blijkt dat er wat te verbeteren valt op het gebied van efficiency. Maar in ieder geval bleek ook dat het merendeel van de bevraagde bedrijven graag met het RVB samenwerkt.

Vergroot afbeelding Bezoekers van de RVB marktmiddag op 23 mei 2022.
Beeld: RVB/Bas Kijzers
Op het marktplein presenteerde het Rijksvastgoedbedrijf verschillende groene innovaties.

Kantoor Vol Afval

Op het Marktplein waren tientallen marktkramen waar verschillende groene innovaties werden gepresenteerd. RVB’ers en leveranciers toonden daar onder meer een klimaatinstallatie met ijsbuffer en een biobased groen dak waarbij de plantjes groeien op Nederlands schapenwol.

Het RVB en Vink Bouw ondertekenden het contract voor de realisatie van het Kantoor Vol Afval (KaVa). Dit project vindt plaats op voormalig Vliegkamp Valkenburg en moet leiden tot de inrichting van een eigentijds rijkskantoor met behulp van gebruikte bouwmaterialen. Doel is om circulaire ideeën in de praktijk te toetsen en kijken of gebruik er van in de praktijk mogelijk is.

‘De RVB Marktmiddag was een geslaagd event. Laten we deze traditie voortzetten en samen dingen beter maken’, vatte Bloemert de middag samen. En dat werd na de marktmiddag nog eens bevestigd in de enquête die achteraf aan de deelnemers werd gestuurd. Hierbij gaf vooralsnog 100% aan`; ‘Ja, ik kom nog een keer’. Bezoekers die de enquête nog niet hebben ingevuld, kunnen dat nog doen.

Meer weten?

Lees het interview met Annuska Bloemert: 'Sneller, slimmer en duurzamer samenwerken’