Nieuwe ontwerpen, verslagen en onderzoeken Binnenhofrenovatie openbaar

Vandaag publiceert het Rijksvastgoedbedrijf de belangrijkste documenten over de renovatie van het Binnenhof. Het gaat om technische ontwerpdocumenten van alle gebouwen op het Binnenhofcomplex, verslagen van het kwaliteitsteam, cultuurhistorisch onderzoek naar het gebouw van het ministerie van Algemene Zaken, de aanvullende bouwhistorische notitie ‘Gevelwand Hofvijver Algemene Zaken’ en het functioneel voorontwerp van het Tweede Kamer-complex.

Het torentje en de hofvijver
Beeld: Ministerie van Algemene Zaken

Technische ontwerpdocumenten

Onder meer op basis van gebruikerseisen (Programma van Eisen) maakten architecten een structuurontwerp (SO). Het structuurontwerp is het eerste globale beeld van de opdrachtinterpretatie voor de renovatie van het gehele Binnenhof. Een ontwerp kan een technisch en functioneel deel bevatten. De renovatie van het Binnenhof is grotendeels een technische renovatie. Daarom is er een technisch programma van eisen en technisch structuurontwerp. Het technisch structuurontwerp is geen definitief ontwerp; er kunnen nog zaken wijzigen. Na vaststellen van het structuurontwerp volgt de volgende stap in het renovatieproces: het maken van het voorontwerp. In het project renovatie Binnenhof is een groot aantal genoemde stappen in het ontwerpproces inmiddels gezet.

‘Openbaar, tenzij’ en bouwhistorisch onderzoek

Publicatie van documenten over de Binnenhofrenovatie volgt uit het besluit: ‘openbaar tenzij’. Dit betekent dat alle belangrijke documenten openbaar worden, tenzij dat niet kan vanwege veiligheid, commerciële vertrouwelijkheid of bescherming van personen. Het ‘Cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling Algemene Zaken’ bevat veelal informatie die vanwege veiligheid en bescherming van personen niet openbaar gemaakt wordt. Dat verklaart ook waarom soms pagina’s of delen van pagina’s zijn zwart gemaakt.

Kwaliteitsteam

Verslagen van het kwaliteitsteam zijn ook openbaar. Onder leiding van de rijksbouwmeester toetst dit team onder meer de architectonische, restauratieve, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van de renovatieplannen. Het kwaliteitsteam bestaat uit deskundigen die letten op de samenhang tussen de gebouwdelen. Uiteraard houden ze ook rekening met gebouwen in de omgeving en de openbare ruimte rond het Binnenhof.

Functioneel voorontwerp Tweede Kamer-complex

In het zogenoemde functioneel voorontwerp (FVO) geven architecten en technisch adviseurs aan waar bepaalde functies komen, zoals een restaurant. Dit is onder meer gebaseerd op de eisen en wensen van de gebruiker. Het functionele voorontwerp wordt uitgewerkt tot (integraal) voorontwerp. Hiertoe worden bijvoorbeeld technische installaties geïntegreerd en getoetst of het voldoet aan de kaders, zoals budget. Na vaststelling van dit integraal voorontwerp volgt de volgende stap in het renovatieproces van het Binnenhof: het definitief ontwerp.