Rijksvastgoedbedrijf zoekt bedrijven voor onderhoud aan klimaatinstallaties

Onderhoudsbedrijven opgelet: medio juni 2020 publiceert het Rijksvastgoedbedrijf op TenderNed een vooraankondiging voor de aanbesteding voor de volgende opdracht ‘Raamovereenkomst onderhoud klimaatinstallaties’. Het betreft het onderhoud aan installaties ten behoeve van warmte- en koude opwekking en luchtbehandeling. Daarnaast worden er bedrijven gezocht voor het onderhouden van bodemenergiesystemen en klimaatregelinstallaties.

Door in een vroeg stadium de vooraankondiging te publiceren geven wij marktpartijen de gelegenheid inzicht te krijgen in de opdracht en kunnen eventueel samenwerkingsverbanden worden georganiseerd. Het is de verwachting dat medio december 2020 de daadwerkelijke aanbesteding op TenderNed wordt gepubliceerd. Het gaat om een aanbesteding van het Bundelingsprogramma onderhoud Defensie.. We zoeken no-nonsense doeners, die gericht zijn op samen, openheid en resultaat.

Bij de ‘Raamovereenkomst onderhoud aan klimaatinstallaties’ gaat het vooral om het uitvoeren van preventief- en correctief onderhoud, keuringen, (deel)vervangingen en het op afroep uitvoeren van een conditiemeting volgens RVB BOEI. Circulariteit zal tevens een belangrijk aspect zijn bij deze opdracht. De installaties bevinden zich op defensielocaties en zijn in beheer bij het RVB.

Op 14 juni 2018 organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf een marktconsultatie over het Bundelingsprogramma onderhoud vastgoed Defensie. De aanbevelingen uit deze marktconsultatie, zijn gebundeld in een folder. Voor de aanbesteding van het onderhoud aan de klimaatinstallaties hebben wij ons met name gericht op de volgende aanbevelingen:

Rijksicoon '5068 pylon'

Aanbevelingen “Veiligheid”

Digitaliseer en automatiseer het administratieve deel van de (wettelijke) keuringsrapportages.

Keuringswerkzaamheden meer spreiden over het jaar.

Wij streven naar een snelle overstap naar een digitale uitwisseling van rapporten en data van installaties.

Rijksicoon '1048 zandloper'

Contractmanagement en –beheer

Besteed een contract aan dat gericht is op samenwerking, zowel tussen opdrachtnemer en het Rijksvastgoedbedrijf, als tussen de opdrachtnemers onderling (MKB en grotere partijen).

Werk proactief en gedurende de contractduur in gezamenlijkheid aan het voorkomen van incidenten en acteer transparant en op basis van vertrouwen in het oplossen ervan.

Rijksicoon '1038 Keten'

Aanbevelingen “Efficiënt inrichten van het proces van uitvoering”

Digitalisering, uitwisseling van data van managementinformatie.

Vertrouw op vakmanschap van de markt.

Wij streven naar een snelle overstap naar een digitale uitwisseling van rapporten en data van installaties. Voor de werkbeschrijvingen maken wij zo veel mogelijk gebruik van specificaties die samen met de markt zijn opgesteld.

Inschrijven via TenderNed

Deze animatie legt uit waar je rekening mee moet houden en hoe je je moet voorbereiden als je wilt deelnemen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf via TenderNed.

Inschrijven via Tenderned

Wil je deelnemen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf?
Dan schrijf je je in via Tenderned.nl.
Om te beginnen moet je over e-herkenning beschikken.
Daarnaast is deelnemen aan een aanbesteding een tijdrovende klus die precisie vergt.
En elke procedure is anders.
Lees je daarom grondig in om te voorkomen dat er dingen mis gaan.
Lees bij deelname grondig de aanbestedingsleidraad...
en zorg dat de documenten compleet zijn.
Zijn er nog derden of combinanten die documenten moeten indienen?
Zijn alle documenten ondertekend door de juiste, bevoegde personen?
En zijn alle documenten ook nog geldig?
Upload dan alles en vergeet niet om op “Verzenden” te drukken!
Uploaden kan even duren.
En te laat is ook echt te laat.
Bereid je daarom goed voor.
Lees de aanbestedingsleidraden op Tenderned en stel vragen bij onduidelijkheden.