Nieuwe documenten renovatie Binnenhof openbaar

Vandaag publiceert het Rijksvastgoedbedrijf een derde serie documenten over de renovatie van het Binnenhof. Het betreft verschillende documenten over de  architectenkeuze vanaf 2017 en een aanvullend bouwhistorisch onderzoek in de Grafelijke Zalen.

Beeld: Corné Bastiaansen
Binnenhof daken

De publicatie van deze documenten zijn een gevolg van de invoering van de lijn ‘openbaar tenzij’ voor de renovatie van het Binnenhof. Dit betekent dat alle belangrijke documenten publiek worden, tenzij dit niet kan vanwege veiligheid, commerciële vertrouwelijkheid of bescherming van personen. Zodra plannen en uitwerkingen zijn vastgesteld, worden ze gepubliceerd op de site van het Rijksvastgoedbedrijf.

Architectenkeuze

De documenten over de architectenkeuze zijn adviezen van de rijksbouwmeester aan de projectdirecteur renovatie Binnenhof en omvatten onder andere motiveringen voor de keuze voor de coördinerend architecten. En motiveringen voor de aanvullende architectenkeuzes voor de verschillende gebouwdelen. De rijksbouwmeester heeft - in nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf, experts en de gebruikers van het Binnenhofcomplex - eerst een longlist opgesteld, waarin meer dan 20 architecten zijn genoemd. Dit aantal is in enkele stappen teruggebracht tot de uiteindelijke keuze. Hierbij zijn dezelfde condities gehanteerd als bij reguliere aanbestedingen.

Openbaar

Met het oog op de veiligheid van het Binnenhofcomplex mogen gegevens over beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex niet breed bekend worden. Deze informatie wordt daarom niet openbaar gemaakt. De precieze invulling van eventuele geheimhouding bepaalt de gebruiker. In lijn met de Wet openbaarheid van bestuur wordt ook commercieel vertrouwelijke of persoonsvertrouwelijke informatie niet openbaar gemaakt. Ook zaken die auteursrechtelijk zijn beschermd worden niet openbaar gemaakt.