Architectenkeuze renovatie Binnenhof

De documenten over de architectenkeuze zijn adviezen van de rijksbouwmeester aan de projectdirecteur Renovatie Binnenhof en omvatten onder andere motiveringen voor de keuze voor de coördinerend architecten. En motiveringen voor de aanvullende architectenkeuzes voor de verschillende gebouwdelen. De rijksbouwmeester heeft - in nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf, experts en de gebruikers van het Binnenhofcomplex - eerst een longlist opgesteld, waarin meer dan 20 architecten zijn genoemd. Dit aantal is in enkele stappen teruggebracht tot de uiteindelijke keuze. Hierbij zijn dezelfde condities gehanteerd als bij reguliere aanbestedingen.

Openbaar, tenzij

Bepaalde documenten of onderdelen uit documenten blijven vertrouwelijk. Met het oog op de veiligheid van het Binnenhofcomplex mogen gegevens over beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex niet breed bekend worden. Deze informatie wordt daarom niet openbaar gemaakt. Dit verklaart waarom onderdelen van documenten gelakt zijn. De precieze invulling van eventuele geheimhouding bepaalt de gebruiker. In lijn met de Wet Openbaarheid van Bestuur wordt ook commercieel vertrouwelijke of persoonsvertrouwelijke informatie niet openbaar gemaakt. Ook zaken die auteursrechtelijk zijn beschermd worden niet openbaar gemaakt.