Rapporten renovatie Binnenhof openbaar

Vandaag is het Rijksvastgoedbedrijf gestart met de publicatie van een serie documenten over de renovatie van het Binnenhof. Hiermee kunnen belangstellenden meer inzicht krijgen in de voorbereiding van de renovatie.

Beeld: Corné Bastiaansen
Binnenhof, Den Haag

De publicatie van de documenten is een gevolg van de wens van de gebruikers om de uitvoering van de renovatie van het Binnenhof openbaar te laten zijn, tenzij dit niet kan vanwege veiligheid, commerciële vertrouwelijkheid of bescherming van personen. Dit werd reeds aangekondigd in de Kamerbrief van 9 oktober 2019. Dit betekent dat plannen en uitwerkingen, zodra deze vastgesteld zijn, vanaf nu gepubliceerd worden op deze site.

Vanaf december 2019 zijn de bouwhistorische onderzoeken en verslagen van informatiebijeenkomsten openbaar gemaakt. Hierna volgden de verschillende belangrijke tussenproducten van het ontwerpproces.

Openbaar, tenzij

Bepaalde documenten of onderdelen uit documenten blijven vertrouwelijk. Met het oog op de veiligheid van het Binnenhofcomplex, mogen gegevens over de beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex niet breed bekend worden. Deze informatie wordt daarom niet openbaar gemaakt. Dit verklaart waarom onderdelen van documenten zwart gemaakt zijn. De precieze invulling van de geheimhouding bepaalt de gebruiker. Ook commercieel vertrouwelijke of persoonsvertrouwelijke informatie wordt niet openbaargemaakt, in lijn met de Wet openbaarheid van bestuur.

  • Rapporten en stukken over het Binnenhof zijn te vinden op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof.