Renovatie Binnenhof. Visie op samenwerking in ontwerp en uitvoering

De publicatie ‘Renovatie Binnenhof - Visie op samenwerking in ontwerp en uitvoering’ is opgesteld voor marktpartijen zoals architecten, adviseurs en bouwbedrijven. Het geeft inzicht in de achtergronden van het project en de manier waarop het Rijksvastgoedbedrijf wil samenwerken met marktpartijen om het project succesvol te realiseren. Het vormt de grondslag waarop contracten met partijen worden gesloten.