Ontwerpdocumenten renovatie Binnenhof openbaar

Vandaag publiceert het Rijksvastgoedbedrijf een tweede serie documenten over de renovatie van het Binnenhof. Het betreft verschillende tussenproducten van het ontwerpproces en verslagen van het kwaliteitsteam.

Vanaf dak Binnenhof met Ridderzaal
Beeld: Corné Bastiaansen
Binnenhof met Ridderzaal

De publicatie van deze documenten is een gevolg van de invoering van de lijn ‘openbaar tenzij’ voor de renovatie van het Binnenhof. Dit betekent dat alle belangrijke documenten publiek worden, tenzij dit niet kan vanwege veiligheid, commerciële vertrouwelijkheid of bescherming van personen. Zodra plannen en uitwerkingen vastgesteld zijn, worden ze gepubliceerd op de site van het Rijksvastgoedbedrijf.

Ontwerp in wording

In deze tweede serie documenten zitten onder andere plattegronden en ontwerpen van verschillende gebouwen aan het Binnenhof. Dit zijn geen definitieve ontwerpen, maar bijvoorbeeld het structuurontwerp of voorontwerp. Dit zijn stappen in het proces om tot een passend definitief ontwerp en een goede voorbereiding van de bouw te komen. Dat wil zeggen dat niet alle keuzes in de gepubliceerde ontwerpen daadwerkelijk worden overgenomen. Er kunnen nog ontwerpdilemma’s zijn die nader onderzoek of aanpassing vragen. De gebruikers van het Binnenhofcomplex geven per fase akkoord. Voor de gebouwen van de Tweede Kamer geldt dat deze documenten input zijn voor de verdere ontwikkeling van het voorontwerp van de Tweede Kamer, waar sinds kort een nieuw architectenteam aan werkt.

Kwaliteitsteam

Ook de adviezen van het kwaliteitsteam zijn openbaar. Dit team, onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, toetst op hoofdlijnen de architectonische, restauratieve, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van de renovatieplannen en bestaat uit deskundigen uit diverse vakgebieden. De leden van het team letten op de samenhang tussen de verschillende gebouwdelen en de samenhang van het Binnenhof met gebouwen in de omgeving en de openbare ruimte rond het Binnenhofcomplex.

Openbaarheid

In december 2019 zijn bouwhistorische onderzoeken en verslagen van informatiebijeenkomsten openbaar gemaakt. In maart 2020 wordt naar verwachting een volgende tranche documenten gepubliceerd.

Rapporten en stukken over het Binnenhof zijn te vinden op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof.