Inkoop en contractmanagement

Inkopers en contractmanagers werken bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan unieke bouw-, verbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten die impact hebben op de maatschappij en het werk van duizenden mensen. Van het Binnenhof tot ministeries en van kazernes tot gevangenissen.

‘Het maatschappelijke aspect speelt altijd een rol’

Aafke Alblas geeft bij het RVB trainingen over geïntegreerde contracten. En ze adviseert over maatschappelijk verantwoord inkopen. ‘Je ziet resultaat van je werk, als een gerenoveerd kantoor wordt opgeleverd.’

Uniek werkveld, de lat ligt hoog

Met jaarlijks meer dan 60.000 inkooporders van ruim € 2,6 miljard, 4.000 leveranciers en 200 nationale en Europese aanbestedingen werken we bij het RVB met elkaar op hoog niveau. Dit zie je ook in de eisen die wij stellen aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. We hebben een voorbeeldfunctie en onze gebruikers moeten kunnen vertrouwen op ons vastgoed.