Haags Klimaatakkoord: RVB doet mee

Een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Dat is het doel van de gemeente met het Haags Klimaatakkoord. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werkt daar aan mee. Onder andere door transitiepaden en testen met de verwarming in Paleis Noordeinde.

Vergroot afbeelding Binnentuin van Korte Voorhout 7 in Den Haag
Beeld: ©Corné Bastiaansen / Corné Bastiaansen
Binnentuin van Korte Voorhout 7 in Den Haag.

Den Haag wil het liefst al in 2030 de hele stad klimaatneutraal hebben. De gemeente kan dat ambitieuze doel niet alleen bereiken en heeft daarom een klimaatakkoord gesloten met bedrijven, de provincie, maatschappelijke organisaties en het Rijk. Het akkoord bestaat uit 38 klimaatdeals.

Het pad naar klimaatneutraal

EnergieRijk Den Haag (ERDH) is een van de partners in het Haags Klimaatakkoord. Het RVB werkt in ERDH succesvol samen met andere overheden en bedrijven om tientallen gebouwen te verduurzamen. Bijvoorbeeld met zogeheten gebouwtransitiepaden voor dertig overheidsgebouwen. Die gebouwen verbruiken samen jaarlijks ongeveer 87 miljoen kWh, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 30.000 huishoudens. Het uiteindelijke doel is dat de gebouwen in 2040 niet langer bijdragen aan klimaatverandering.

Om dat te bereiken bewandelt elk gebouw zijn een eigen transitiepad. Denk daarbij aan maatregelen als isoleren en zuinigere installaties. Niet elk gebouw zal klimaatneutraal zijn in 2040, maar de som van alle dertig gebouwen wel.

Paleis Noordeinde

Binnen EnergieRijk Den Haag wordt van alles onderzocht en getest om de verduurzaming te versnellen. Kun je bijvoorbeeld een monumentaal gebouw als Paleis Noordeinde goed op temperatuur houden met restwarmte? Het paleis is aangesloten op de stadsverwarming. Zou je de aanvoertemperatuur met vijf of tien graden kunnen verlagen? Het voordeel daarvan is dat je voor stadsverwarming voortaan kunt putten uit duurzame bronnen met een lagere aanvoertemperatuur. Denk aan restwarmte uit de industrie of uit datacenters.

Vergroot afbeelding
Beeld: Kelle Schouten

Tijdens de test bleek dat bij een aanvoertemperatuur van vijf of tien graden lager het gewoon behaaglijk bleef in het paleis. Ook de kunstcollectie leed er niet onder omdat de temperatuur en luchtvochtigheid binnen strikte marges bleven. ‘Bijzonder verrassend was het voor ons dat deze testen ook in een monumentaal pand als Paleis Noordeinde kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening’, aldus Peter Swier, adviseur bij ERDH. ‘Toekomstige investeringen in energie- en klimaatinstallaties kunnen met de inzichten mogelijk gerichter en efficiënter gedaan worden.’