200 Miljoen voor biobased bouwen

Vier ministeries trekken 200 miljoen euro uit voor de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Het doel is om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren.

Vergroot afbeelding beton met olifantsgras
Beeld: ©Martijn Beekman
Beton met olifantsgras.

Biobased betekent dat bouwmaterialen zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. De focus van de Nationale Aanpak ligt op de teelt, verwerking en toepassing van vezelgewassen als vlas, vezelhennep en olifantsgras. 
De NABB is een initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat. De Nationale Aanpak moet leiden tot een markt voor de grootschalige teelt, verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen. Dit geeft boeren perspectief op een duurzaam verdienmodel, terwijl bouwers over voldoende duurzame materialen kunnen beschikken. De ministeries stellen tot 2025 25 miljoen euro beschikbaar. De overige 175 miljoen euro is een reservering om de markt uit te breiden in de jaren daarna (2025-2030).

Rijksvastgoedbedrijf en biobased

De vraag naar biobased isolatiematerialen wordt gestimuleerd door de aanscherping van de milieuprestatie-eis voor gebouwen. Daar is het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) al mee bezig. Vanaf dit jaar gelden strengere circulariteitseisen. Met de aanscherping van de Milieu Prestatie Gebouw-norm (MPG) wil het RVB de bouwsector stimuleren om verder te verduurzamen. De MPG-norm geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen. Hoe lager het getal, hoe lager de belasting. Het Bouwbesluit gaat uit van een MPG-score van 1,0. Het RVB zet de norm voor nieuwbouw van kantoren op 0,7. Het RVB stelt hiervoor onder andere eisen op het gebied van biobased materialen.

Lees meer over de Nationale Aanpak Biobased Bouwen.