Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen

Het Korps Mariniers in Doorn verhuist op termijn naar Kamp Nieuw-Milligen (KNM) nabij de Gelderse plaatsen Garderen en Uddel. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in opdracht van en samen met het Ministerie van Defensie aan een nieuwe, toekomstbestendige in 2029 op te leveren kazerne.

De kazerne is bestemd voor de operationele marinierseenheden uit Doorn en de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF). De nieuwe kazerne biedt plaats aan 2.130 medewerkers. MARSOF was  geen deel van de groep mariniers die naar Vlissingen zou verhuizen. De geplande marinierskazerne in Vlissingen is definitief van de baan.

Uddel, Kamp Nieuw Milligen luchtfoto
Beeld: Defensie

Met de nieuwe kazerne op Kamp Nieuw-Milligen krijgt het Korps Mariniers de beschikking over modern en functioneel vastgoed dat voldoet aan de organisatiebehoefte, duurzaamheidsdoelstellingen, wet- en regelgeving en technisch in goede staat is en op lange termijn betaalbaar blijft.

Gebouwen

Het grootste deel van de bestaande gebouwen op KNM is sterk verouderd en moet worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw wordt uitgevoerd conform het Bouwbesluit en de sinds 1 januari 2021 geldende eisen voor
Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Voor de legering van de mariniers bestaat de behoefte uit een- en tweepersoonskamers conform de huidige legeringsnorm van Defensie. De legering heeft straks de gebruikelijke voorzieningen zoals internet- en TV-aansluitingen.

Voor de kantoren wordt uitgegaan van een combinatie van vaste werkplekken en flexplekken. Ook worden er aanlandplekken gerealiseerd voor de medewerkers die kort een computer nodig hebben voor het verrichten van bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden.

Functies

  • Opleidings- en trainingsfaciliteiten;
  • Opslag, stalling en onderhoud;
  • Boven- en ondergrondse infra, terrein;
  • Eet- en ontspanningsfaciliteiten: een bedrijfsrestaurant, multifunctionele ruimtes, legeringsverblijven voor het personeel;
  • een geneeskundig centrum.

Duurzaamheid

De nieuwe kazerne wordt energieneutraal, klaar voor 2050. Hiervoor worden verschillende energiebesparende technieken toegepast in de gebouwen en op het kazerneterrein. Ook onderzoeken Defensie en RVB of opslag en uitwisseling van met name duurzame energie met de omgeving haalbaar is. Naast energie wordt ook aandacht besteed aan klimaatadaptatie op de nieuwe kazerne, zoals het opvangen van regenpieken door middel van groene daken en het voorkomen van hittestress door het behouden van het groene karakter van het terrein. Bij de bouw van de nieuwe kazerne willen Defensie en RVB zoveel als mogelijk is gebruik maken van hernieuwbare of hergebruikte materialen, zodat schaarse grondstoffen niet onnodig worden uitgeput en het gebouw zoveel mogelijk circulair wordt.

Financiën

Met dit nieuwe vastgoedproject voor de mariniers is een geraamde investering tussen de € 250 miljoen en de € 1.000 miljoen gemoeid. Deze investering, inclusief een risicoreservering, komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie.

DBFMO-contract

Voor dit huisvestingsproject is een onderzoek verplicht om te bepalen op welke manier de bouw, inrichting en de exploitatie worden aangepakt. Conform de richtlijnen van het ministerie van Financiën, is er een Public Private Comparator (PPC) uitgevoerd. Op deze manier heeft Defensie inzicht gekregen  in de voor- en nadelen van verschillende contractvormen. Op basis van de PPC is bepaald dat de
DBFMO-contractvorm de beste kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde oplevert. Dit betekent dat een samenwerking van marktpartijen wordt gezocht die het gebouw wil ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en beheren.

Lees meer

Indicatieve planning

Op basis van de huidige planning kan de kazerne in 2029 in gebruik worden genomen.

Meer informatie

  • Bel voor vragen aan het Rijksvastgoedbedrijf naar telefoonnummer 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur. Voor dit nummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten en geen informatietarief.
  • U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier  op de website van rijksoverheid.nl. Meld daarbij, indien bekend, aan welke directie of afdeling van het Rijksvastgoedbedrijf uw vraag is gericht en/of wat uw relatie is met ons. Dit helpt ons beter uw vraag te beantwoorden.